Samsøe & Samsøe

Samsøe & Samsøe on käyttänyt DdD Retailin POS-järjestelmiä yli 10 vuotta. Tänä aikana yritys on kasvanut Tanskan johtavien vähittäisketjujen joukkoon, ja on hiljattain laajentanut toimintaansa Ruotsiin ja Norjaan.

Vaateketjun talous on pitkälti riippuvainen ketjun kyvystä tunnistaa ja ohjata avainalueita, kuten

- asiakkaiden kysyntää

- tuotteiden ja asiakkaiden virtoja myymälän läpi

- varaston tilannetta

- työvuorosuunnittelua.

Samsøe & Samsøe valmistaa tuotteita itse, harjoittaa tukkumyyntiä, myy muiden valmistajien tuotteita, laajentaa toimintaansa kansallisesti ja kansainvälisesti sekä pitää verkkokauppaa. Yrityksen on huolehdittava siitä, että kaikki nämä osa-alueet toimivat.


Mikä myy missäkin
Samsøe & Samsøe syöttää tuotteensa DdD Retailin POS-järjestelmään. Sen ansiosta yritys pystyy seuraamaan, mikä myy missäkin sekä mallien että kokojen osalta. Järjestelmää on täydennetty DdD Retailin asiakaslaskureilla, joten yrityksessä tiedetään tarkalleen, montako ihmistä myymälään tulee ja kuinka moni heistä ostaa. Nämä tiedot helpottavat työvuorosuunnittelua, sillä myymälässä pystytään selvittämään asiakkaiden ja tuotetarjonnan välisiä epäsuhtia, joihin voidaan reagoida.

Myymälät ovat erilaisia
Samsøe & Samsøen myymälöitä on eri kauppakeskuksissa ja paikkakunnilla. Lisäksi yrityksellä on omia osastoja suurissa tavarataloissa. POS-järjestelmän tietojen ansiosta valikoimaa voidaan räätälöidä sopimaan paremmin asiakasryhmille.

POS-ratkaisu on myös keskeinen osa uusien Samsøe & Samsøe -myymälöiden avaamisessa. Ratkaisu luo tärkeää ja varhaista tietoa asiakkaiden mieltymyksistä ja käyttäytymisestä, jolloin valikoimaa voidaan muokata tarvittaessa


Integrointi muihin liiketoimintajärjestelmiin
POS-järjestelmän tiedot integroidaan useisiin muihin Samsøe & Samsøen IT-järjestelmiin. Se auttaa varmistamaan, että yritys tekee oikeat päätökset varhaisessa vaiheessa ja perustellusti. Sillä on suuri merkitys toimintaansa laajentavalle yritykselle. Mitä parempi toiminta, sitä vähemmän hävikkiä ja sitä vahvemman aseman yritys saavuttaa.

”Samsøe & Samsøe on hyvä esimerkki siitä, miten omaa liiketoimintaa voi vahvistaa hyödyntämällä POS-ratkaisun mahdollisuuksia. Näin saavutetaan paremmat tiedot asiakkaista ja heidän mieltymyksistään, mikä auttaa täyttämään asiakkaiden tarpeet tarkasti. Integrointi muihin tärkeisiin liiketoimintajärjestelmiin auttaa optimoimaan tuotantoa ja toimintaa, ja monikanavastrategiaa voidaan hyödyntää täysin”, kertoo DdD Retailin toimitusjohtaja Peder Falck.  

Contact us?
X

YHTEYSTIEDOT