Integrointi DdD-ratkaisuun

Cross Channel on erittäin paljon käytetty, eikä suotta. Linkittämällä yhteen digitaaliset tiedot toiminnan eri IT-jäjestelmistä voi saada arvokasta tietoa, jonka avulla asiakkaat saa entistä lähemmäksi lisämyyntiä ajatellen.

DdD:n kassaratkaisu sisältää jo useita mahdollisuuksia integrointiin ERP-järjestelmän, verkkokauppojen, sähköisen markkinoinnin ym. kanssa. Jos sinulla on fyysisen liikkeen lisäksi verkkokauppa, integroimalla DdD:n kassaratkaisun verkkokauppaan voi olla varma, että olet aina täydentänyt varastoa ajoissa.

Ratkaisumme "avoimen APIn" avulla voidaan integroida mihin tahansa ohjelmaan ja saada useita etuja, kuten vaivatonliiketoiminnan hallinnointi, virhemahdollisuuksien minimointi ja nopea yleiskuva liikkeen toiminnasta.

Logoer-integrationer

Contact us?
X

YHTEYSTIEDOT