OMNIKANAVAISUUS

Avoin API helppoa integrointia varten

Tiedämme, kuinka suuri merkitys hyvin toimivalla kassajärjestelmällä on muotiliikkeille. Toimiakseen hyvin eri myyntikanavat ja vähittäiskaupan IT-järjestelmät on saatava keskustelemaan keskenään. Muuten omnikanavaisuusstrategiaa ei voi toteuttaa, mutta sitä kuitenkin tarvitaan digitaalisesti taitavien asiakkaiden palvelemiseen.

Omnikanavaisuus on tullut jäädäkseen

Omnikanavaisuus on koordinointia, asiakkaiden asettamista toiminnan ytimeen ja oikeanlaisen, merkityksellisen sisällön toimittamista asiakkaille. Erilaisia myyntikanavia käytettäessä on tärkeää yhdistellä ja analysoida dataa, jotta tietoa voidaan hyödyntää parhaalla mahdollisella tavalla ja tarjota asiakkaille läpinäkyvyyttä.

Tärkeää on myös kiinnittää huomiota myyntikanaviin ja asiakkaille annettuun tietoon, ja samalla siiloajattelun poistamiseen myyntikanavien väliltä. Omnikanavaisessa ympäristössä se on yhtä tärkeää kuin varmistaa tietojen keräys ja käsittely.

 

Myyntikanavat

Vähittäiskauppiaat käyttävät usein useampaa kuin yhtä myyntikanavaa. Fyysisen myymälän lisäksi on tärkeää olla läsnä verkossa, mutta myös eri myyntikanavien integrointi on tärkeää. Muuten eri kanavista ei voi saada täyttä hyötyä. Jos yritys ei ole valmistautunut kunnolla eivätkä eri myyntikanavat “sulaudu” yhteen, tulokset voivat olla pahimmassa tapauksessa toivotun vastaisia.

Asiakkaat odottavat täsmälleen samoja mahdollisuuksia riippumatta siitä, vierailevatko he verkkokaupassasi vai fyysisessä myymälässäsi. Myyntikanavasta riippumatta he haluavat hinnoittelun läpinäkyvyyttä ja tuotetietoja sekä viime kädessä vapauden valita, miten tuote toimitetaan perille.

Varastonhallinta on tässä avainasemassa. Varastonhallinta antaa asiakkaille suoraa tietoa saatavilla olevista tuotteista riippumatta heidän vierailemistaan myyntikanavista. Lisää vielä Click & Collect -toiminto, niin omnikanavaisuusstrategiasi on jo hyvällä alulla.

Data

Muotialalla kilpailu on kovaa, joten liiketoiminnan hallinnassa luotetaan lukuihin ja tietoon. Ei riitä, että tiedetään tarkalleen varaston tila; on tärkeää myös tuntea asiakkaat.

Päivittäisessä toiminnassa kerätään paljon tietoa, kuten myyntilukuja sekä tietoja tuloksista, asiakkaista ja markkinoista. Jotta kaikki nämä tiedot voitaisiin käsitellä, ne on kerättävä yhteen tietojärjestelmien välisten integraatioiden avulla. Ihanteellinen ratkaisu on sovellus, jolla voit hallita koko liiketoimintaasi.

DdD pyrkii tekemään liiketoiminnan hallinnasta mahdollisimman yksinkertaista ja joustavaa. Kolmansien toimittajien IT-järjestelmien integrointi onnistuu API:n, CSV:n tai EDI:n kautta. Meillä on jo useita integraatioita valmiina, ja DdD:n liittymäsovelluksen avulla voimme luoda yksinkertaisen ja turvallisen kaksisuuntaisen viestinnän eri IT-ratkaisujen, kuten verkkokaupan, kanta-asiakaskerhosovelluksen, raportointisovelluksen ja ERP-järjestelmän, välille. Tämä on hyvä lähtökohta omnikanavaisuusstrategian suunnittelulle ja sähköisen liiketoiminnan, toimitusten ja toimitusketjun optimoinnille.

Muita etuja, joita saadaan eri tietojärjestelmiä yhdistelemällä, ovat mm. liiketoiminnan yksinkertaisempi hallinta ja pienempi virheiden mahdollisuus esimerkiksi saapuvia tuotteita kirjattaessa.

 

Joitakin integrointikumppaneistamme

Voimmeko auttaa sinua pääsemään alkuun vähittäiskaupan omnikanavaisuusstrategian kanssa?

Soita meille numeroon +45 7022 3010 tai lähetä meille yhteystietosi


    Chat with us x